Kocke ćirilica

Karegorija
EkoStep Kocke
O ovom proizvodu

Komplet sadrži 20 kockica (ivice 4,6cm) prema rasporedu ponavljanja:

  • suglasnici ….. 2 puta
  • samoglasnici E, i, O, U ….. 4 puta
  • slovo A ….. 7 puta
  • brojevi 1-9 ….. 3 puta
  • broj 0 ….. 4 puta
  • znakovi + i – …..  2 puta
  • znak = ….. 4 puta